Film 3
Geen buizen maar huizen Employability
volgens Cap Gemini Halte
Kanker Patat, pom of pasta Verdriet 
door je hoofd Sporen
in het land
Voorbeelden van documentaires
gemaakt tussen 1996 en 2007
terug Monsters vangen Het Noorse model Virtuele gastarbeiders