Sloop kolenmijn Oranje Nassau Heerlen 1975
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
terug naar overzicht
Een van de grootste Nederlandse Kolenmijnen, de Oranje Nassau I in Heerlen, werd in 1975 definitief gesloopt. Hiermee kwam een einde aan de roemrijke geschiedenis van de kolenwinning in Nederland.
Deze reportage van de sloop is gemaakt in juli 1975. Veel belangrijke gebouwen zijn nog te herkennen zoals de kolenwasserij, het heisgebouw en de koeltorens. De schoorstenen ‘de Lange Jan’ en ‘de Lange Lies’ stonden hier nog fier overeind. Korte tijd later zouden ze worden opgeblazen en daarmee verdwenen deze herkenningspunten definitief uit het Limburgse landschap. Een deel van het slopers-personeel bestond uit voormalig mijnwerkers die zelf nog in deze Oranje Nassau Mijn gewerkt hadden.
 
De kolenmijn was gelegen in het centrum van de stad en bepaalde daarmee volledig het stadsgezicht van Heerlen. Na de sloop bleef er een enorm gat achter en het duurde vele jaren voordat dit gat werd opgevuld met kantoren en andere gebouwen. Alleen één bok en het vroegere heisgebouw bleven staan ter herinnering aan de vroegere kolenmijn.
Inmiddels, ruim 35 jaar later, wordt er gesproken over het oprichten van een mijnmuseum op dezelfde plek als de vroegere mijn. Limburg voelt zich nog steeds verbonden met haar geschiedenis en zoekt naar wegen om dit tot uitdrukking te brengen.